MALING

MALING:


Maling (innvendig/utvendig) og innnendig,
gipsing,
sparkling,
pussing,
tapetsering og liknende.